TSRM 2022 Kongresi Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından (TTB-STE/SMG) 22 kredi puanı verilmiştir.

Bu olağanüstü üreme tıbbı toplantısı için şimdi kaydolun.