KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Barış Ata
Bilimsel Program Başkanı
Başak Balaban
Kongre Sekreterleri
Işıl Kasapoğlu - Sezcan Mümüşoğlu

DÜZENLEME KURULU

Cem Somer Atabekoğlu
Berrin Avcı
Gürkan Bozdağ
Faruk Buyru
Ömer Erbil Doğan
Ali Sami Gürbüz
Davut Güven
Ahmet Zeki Işık
Mete Işıkoğlu
Özgür Öktem
Mehtap Polat
Ayşe Seyhan
Erhan Şimşek
Bület Urman
Gürkan Uncu
Evrim Ünsal
Yaprak Üstün
Hakan Yaralı