Kongre Detayları

Kongre Tarihi
10-13 Kasım 2022
Kongre Dili
Kongre dili İngilizce’ dir. İngilizce ve Türkçe eş zamanlı tercüme olacaktır.
Katılım Belgesi
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri 10-13 Kasım 2022 tarihinde dağıtılacaktır

Yaka Kartı
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.

Davet Mektubu/İzin Yazısı
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olandavet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumlarının kredilendirilmesi için Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu (STE) ve Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (EACCME) 'ne başvurulacaktır.

İptal Şartları

Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak;
15 Nisan 2022 tarihine kadar bildirildiği taktirde ücretlerin tamamı, 15 Nisan 2022 - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında bildirildiği taktirde ücretlerin %50 si iade edilecektir.


3 Haziran 2022 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.


Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.